Ervaringen van Vivien en Bela over het zomerkamp

We vroegen twee kinderen om hun ervaringen over het zomerkamp te delen. Eén van hen is Vivien, meisje van 8 jaar, de andere is Bela, een jongen van 12 jaar. Beiden gaan naar het After School project van onze instelling.

Bij zomerkampen zijn doorgaans 50-60 kinderen betrokken, maar dit jaar moesten we vanwege de pandemie het aantal terugbrengen tot 35 kinderen. Het is gratis voor de deelnemers en het wordt georganiseerd voor kansarme kinderen. De medewerkers zijn jongeren, die deze dienst op zich nemen als vrijwilligerswerk.

De dagelijkse activiteiten van het kamp zijn: lezing en groepsdiscussie voor de lunch; na de lunch optionele programma’s: spelen, knutselen, doe-activiteiten, wat het onderwerp verbindt. Ze organiseren ook korte excursies. Op zondag wordt er altijd een kerkdienst gehouden.

Vivien is dol op de zomerkampen. Dit is een belangrijk onderdeel in het leven van kansarme kinderen, omdat het meestal de unieke gelegenheid is om een ​​echte vakantie te hebben. Ze is erg attent en actief tijdens de activiteiten. Ze is de eerste die vragen over de onderwerpen beantwoordt.

Vivien mist het kamp, ​​ze zou het graag nog een keer willen hebben. Dit is bij beide geïnterviewde kinderen het geval. Ze missen de vrienden en activiteiten, het gevoel omringd te zijn door mensen vol liefde. Vivien wachtte op de avondzoenen en knuffels voordat ze in het kamp naar bed ging.

Bela speelt graag met andere jongens.

Ze leerden veel over Bijbelverhalen. Het thema van het kamp was ‘Volg mij’! Ze leerden dat we allemaal  de Heere Jezus, Zijn voorbeeld moeten volgen. Je moet ook goed zijn voor anderen. Voor Bela was het beste programma het vrij spelen en de wedstrijden, waar hij zijn competitieve geest kon uitdagen. Hij is een wilde en creatieve jongen, die graag speelt zonder grenzen. De beste activiteit van Vivien was de discussie in kleine groepen in de natuur. De discussies waren georganiseerd om bij het verhaal in de natuur te passen, en ze vond het fijn dat ze haar mening kon uiten. Ze is haar leeftijd vooruit, ze geeft hele slimme antwoorden. Toen het er over ging dat Jezus stierf voor al Zijn vrienden, was Vivien zeer verrast en vroeg: “O, als ik de vriend van Jezus ben, stierf Hij dan ook voor mij?”

Deze twee kinderen zijn niet betrokken bij andere kerkelijke activiteiten, omdat hun ouders de kerkdiensten niet konden bijwonen. Helaas bestaat hun werk vaak uit weekenddiensten, ook op zondag. Bovendien zijn de ouders van Vivien gescheiden, dus het is veel moeilijker voor haar moeder om in leven te blijven. Wel gaan ze regelmatig naar kinderactiviteiten die door onze stichting worden georganiseerd.

Viviens moeder leest haar regelmatig de Bijbel voor en ze horen elke dag Bijbelverhalen in het After Schoolprogramma. Vivien is een slimme meid, ze is erg geïnteresseerd in deze verhalen, ze begrijpt ze en ze probeert de lessen daaruit ook op te volgen. Bela weet dat God van hem houdt en hij let ook op de verhalen.

Samenvattend kunnen we stellen dat deze zomerkampen een echte zegen zijn voor kinderen uit arme gezinnen. Waarschijnlijk hebben velen van hen geen andere gelegenheid om over God te horen op een niveau dat bij hun leeftijd past. Het is ook een goede kans om vakantie te hebben, wat financieel niet toelaatbaar is voor de ouders.