Diaconal Center Osorhei

Van onze contactpersoon in Osorhei, ds. I. Visky, ontvingen wij onderstaande e-mail;

Beste broeders en zusters van Stichting Samarita!

Na 2 jaar gebeden, fondsenwerving en werken zijn eindelijk de renovatiewerkzaamheden van het Diaconale Centrum van de Hongaarse Reformatus kerk in Osorhei voltooid. We zijn onze Heere Jezus Christus zeer dankbaar voor de zegen die van Hem ontvangen is voor dit werk en voor de steun die wij van onze broeders en zusters van uw Stichting hebben ontvangen.

Het diaconale werk is een van de belangrijkste werkzaamheden binnen onze gemeente, omdat onze gemeenteleden ouder worden en de sociale situatie -van steeds meer oudere mensen- verslechtert. Al verschillende jaren terug zijn wij gestart met structureel diaconaal werk, in de vorm van maandelijkse voedselpakketten, medische en financiële ondersteuning. Dit wordt gedaan voor ca. 12 arme gezinnen en incidenteel voor meer dan 20 gezinnen. Het gerenoveerde Diaconaal Centrum faciliteert al deze ondersteuning.

De allerlaatste stap ligt nog voor ons: de keuken en de eetzaal. Het plan is om in oktober 2019 te beginnen met de uitgifte van `de regelmatige warme voedselservice` voor 10 zeer oude en arme mensen. Dit is een pilot-project en beoogt warm eten gecombineerd met een huisbezoek voor de meest eenzame en kwetsbare ouderen. De benodigdheden voor het eten worden door de eigen gemeenteleden beschikbaar gesteld.

We zoeken nog een financiële bijdrage voor het opzetten van de keuken en de eetzaal in het gerenoveerde Diaconaal Centrum. We zijn ons ervan bewust dat (namens) stichting Samarita al meerdere keren financiële steun is gegeven en hiervoor zijn wij hartelijk dankbaar.

Al jullie gebeden zijn onvoorwaardelijk welkom.

God zegene u allen,

Visky István, Verbi divini minister