Dank, voor de hoop in een donkere tijd

Beste vrienden van Samarita,

Bedankt voor uw financiële steun en uw aanwezigheid bij ons in deze moeilijke tijd voor ons land Oekraïne! Sinds het begin van de grootschalige invasie in februari 2022 van Rusland in Oekraïne zijn meer dan 100.000 mensen naar onze stad en omgeving gekomen om de oorlog te ontvluchten. We zijn onmiddellijk begonnen om deze mensen te helpen.

Met uw hulp heeft u het voor ons mogelijk gemaakt om veel mensen te bereiken.

Bedankt voor de generatoren die u stuurde. Ze gaven leven en hoop in een tijd waarin het overal donker was en er geen elektriciteit was. Nu is de elektriciteitssituatie gestabiliseerd, maar niemand kan met zekerheid zeggen dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren!

Dank u voor de spullen die u stuurde, de (nieuwe) kleding, die we volledig hebben uitgedeeld onder de vluchtelingen. Vandaag zie je vaak mensen in de stad met deze kleding!

Bedankt voor het voedsel en de hygiëneartikelen, de dekens, de kinderbedjes, het babyvoedsel en andere zaken. En ook voor de Bijbels en Bijbelse lectuur.

We kunnen met vertrouwen zeggen dat God ons land heeft bezocht. De mensen hebben een geestelijke honger. Er zijn veel mensen die God zoeken in de kerk! Veel mensen zijn al gedoopt en nu is er een grote groep die zich voorbereidt op de doop!

Nu staan we voor grote uitdagingen. We zijn bijeenkomsten begonnen met vrouwen van militairen en we zijn van plan een project te beginnen met de vrouwen van gesneuvelde soldaten. Dit zijn mensen die een groot gat in hun ziel hebben, die geestelijke hulp nodig hebben, die behoefte hebben aan de aanwezigheid van mensen die steun kunnen bieden. Wij beseffen ook dat honderdduizenden soldaten uit de oorlog zullen terugkeren met getraumatiseerde zielen en een diep posttraumatisch stresssyndroom. Wij zijn begonnen met regelmatige aalmoezeniersreizen naar het front om de militairen het Evangelie te verkondigen – ook dit is een geweldig terrein voor bediening. Er worden in onze stad veel gewonde soldaten behandeld. We bezoeken hen voortdurend en helpen hen zoveel we kunnen!

Bidt alstublieft voor ons dat God ons zal zegenen met wijsheid en een goede gezondheid en dat we Zijn Wil zullen vervullen in deze periode! We voelen ons soms erg emotioneel vermoeid! Mogen we genoeg ruimte in ons hart hebben voor mensen die Christus nodig hebben!

Nogmaals dank voor jullie trouw aan Christus en open harten!

Uwe in Christus, Pastor Andriy Korniychuk, Rivne

ps. foto’s heeft Samarita ontvangen van de voorgangers uit Rivne, bij hun bezoek aan het front.