Bemoediging

Wij ontvangen regelmatig een bemoediging door onze contactpersonen uit Roemenië, hierbij een gedeelte uit een (vertaald) bericht:

`...het zijn moeilijke tijden, nu onze stad Timisoara opnieuw in quarantaine is geplaatst. Dat betekent geen erediensten, Bijbelstudies, vergaderingen, etc. We klagen niet, maar leven in deze situatie.

We zijn dankbaar voor de gebedsgroep in onze kerk. Elke avond om 21 uur bidden we online voor vernieuwing, om Gods genade, schuldbelijdenis en een gehoorzaam hart. Gisteren lazen we uit Amos 8 vers 11: ‘Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN’. Hierin is zo duidelijk dat God bereid is om Zijn oordeel over ons berouwvolle gebed te veranderen. En vanuit het gebed, zal God ons de weg wijzen waar we moeten dienen, wat onze taak is.

Tot nu toe ontvangen drie gezinnen hulp met één warme maaltijd per dag. Samarita is hierbij tot grote steun. Heel erg bedankt voor deze steun in januari en februari! We zijn dankbaar dat we met elkaar in contact zijn gekomen. De liefde en het geloof is voor onze gemeente bemoedigend! De verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien begint bij ons te groeien, dat is door God gegeven. Samarita is hierin als middel gebruikt.

Johannes 14 vers 1 staat ‘Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij’ en daarom kunnen wij iedere dag vooruit in alle omstandigheden. Bid voor ons, wij bidden voor jullie. Gods zegen toegewenst onderweg naar Goede vrijdag en Pasen.’