Bedankt voor de beamer

In deze ontwikkelingslanden (o.a. Roemenië) is het essentieel om gelijke tred te houden met technologische vooruitgang en kansen. Als zendings- en diaconaal centrum (Juliahome te Oradea) onderhouden wij ons van donaties. Onze financiële mogelijkheden laten ons niet toe om verschillende technische apparatuur aan te schaffen. Maar onze Almachtige God helpt ons ook op deze manier. Broeders, door u heeft God ons twee beamer gegeven. Een ervan werd geïnstalleerd op het hoofdkantoor van onze organisatie, waar we het kunnen gebruiken in het kader van verschillende projecten. Maandelijks hebben we met meer dan 1000 mensen en kinderen contact. De andere beamer is opgesteld in ons Mahanaim-kamp, ​​waar in de zomer verschillende groepen jongeren, kinderen en volwassenen kamperen.

Heel erg bedankt voor het helpen van ons met ons werk en onze bediening.