28 mei

Kinderconcert en samenzang

Kinderkoor Obadja gaat zingen voor het goede doel `Noodhulp Oost-Europa, t.g.v. de oorlog in Oekraïne`. Dit keer in de monumentale Cunerakerk te Rhenen.

Aan deze avond werken mee:

  • kinderkoor Obadja uit Rhenen o.l.v. Hendrik Bouw
  • organist: Jasper Huibers
  • vrije vertelling: Gerdina van Horssen
  • meerdere solisten o.a. Maurits Willemsen, Tjitske van Eckeveld en Aart van Zetten

Er is ook veel samenzang.

Iedereen van harte welkom.