125 stuks Grootletter Bijbels

Zondag 13 augustus 2017 bezocht de groep jongelui die met de Koers-werkvakantie in Roemenië waren de morgendienst bij dominee Visky. Na de dienst werden we ontvangen in de pastorie en werd er nagepraat. Ds. Visky vertelde over de (financiële) zorgen van zijn gemeente. De inkomsten blijven achter bij de uitgaven die gedaan moeten worden. Tegelijkertijd is er ook verblijdend nieuws. Waar in eerdere jaren mensen naar de dominee toekwamen met de vraag hij eten en kleding voor hen had, is bij steeds meer mensen de vraag naar een Bijbel gegroeid.

‘Wij willen graag in de Bijbel lezen waar u zondags uit preekt’

Aan die vraag wil ds. Visky uiteraard graag tegemoet komen. Daarom is hij een sponsorproject begonnen met als doel: 110 stuks Grootletter Bijbels. Vanwege de vele oude mensen met een meer of minder beperkt gezichtsvermogen de vraag naar een Grootletter Bijbel. Ds. Visky vroeg of we misschien 5 Bijbels zouden kunnen sponsoren.
Dankzij de grote hoeveel sponsorgeld dat de groep al had binnen gehaald en het feit dat veel materialen ook gesponsord waren zodat daar ook geen geld aan uitgegeven hoefde te worden, was het voor de groep mogelijk om hier een mooi gebaar te maken. Op donderdag 17 augustus werd ds. Visky een document overhandigd waarin hem 125 Bijbels werden toegezegd. In 1 keer konden we het complete project sponsoren en zelf nog iets meer. Het is onze wens dat het lezen van de Bijbels tot zegen mag zijn voor de mensen in Roemenië.