Stafleden uit Oekraïne over de zomerkampen

Staflid ds. Zoltan Toth en zijn vrouw Erika aan het woord:

Waarom bent u lid van de staf van het zomerkamp?

In zomerkampen richten we ons op de missie en er zijn kampen waar ik deelneem als leider, organisator, en er zijn zomerkampen waar iemand anders de leider, organisator is. Bijvoorbeeld een leraar uit onze gemeente. Het eerste kamp was een muziek- en knutselkamp. Daarvan waren mijn vrouw Erika en ik de leiders en organisatoren. We belden de kinderen van de school van N 10, Beregszász, waar we tijdens de schoolperiode jeugdwerk doen op school. Op het kamp werden dezelfde kinderen uitgenodigd die deelnemen aan het jeugdwerk op school.

Welke activiteiten vinden er plaats? Kun je iets zeggen over de afgelopen zomerkampen qua thema of iets dergelijks? 

Het muziek- en knutselkamp duurde 4 dagen en werd gehouden in Beregújfalu, in het conferentiecentrum. Het onderwerp was Bijbelverhalen en psalmen die allemaal betrekking hadden op muziek en aanbidding. We vertelden over het heilsplan verbonden aan Bijbelverhalen met muziek en psalmen. Aan het einde zal dat in de hemel een lof zijn, en hoe we daar kunnen komen, waarom God het waard is om geprezen te worden.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

De dag begon met samen ontbijt en toewijding. De devotie was volgens de Hongaarse Gereformeerde Bijbel leesgids. In kinderkampen richten we ons erop dat de jongeren de Bijbel lees-app leren gebruiken en dat ze elke dag de Bijbel lezen.

Het volgende programma was de lofprijzing en de Bijbellezing. Na de lezing workshopgroep praten over de lezing in kleine groepjes. Voor de lunch was er een gitaarles. Eén voor de beginners en één voor de medium gitaristen. Na de lunch hadden we rust en een langere vrije tijd waar kinderen kunnen spelen en praten. Om ongeveer 16:00 uur begonnen we weer met een gitaarles: samen een christelijk lied spelen en een knutselwerkje voor de meiden.  Daarna nog een lezing uit de Bijbel. Deze avond is een Bijbellezing een soort van evangelisatie. We proberen deze jongeren te bereiken met het evangelie. Tenslotte diner en vrije tijd.

Om 23 uur naar bed. In de kamer was er nog een missieverhaal. Dus zo ziet een dag eruit in een zendingskamp.

Hoeveel kinderen en medewerkers zijn er bij een kampweek betrokken en hoeveel zomerkampen waren er afgelopen zomer. En welke doelgroepen zijn er bij de zomerkampen betrokken?

In één kamp werken we met ongeveer 25 kinderen en enkele bezoekers uit het dorp (3-5) per week. En de stafleden zijn van 5-7 in zomerkampen, in federatiekampen zijn 8-10. De doelgroepen zijn 6-18 jaar. Afgelopen zomer waren er 6 zomerkampen. 3 Missiekampen en  3 Federatiekampen.

Wat zijn de kosten voor een kampweek en wie betaalt deze?

We kunnen stellen dat 80 euro per dag een zomerkamp dag kost. De zomerkampen worden betaald uit het diaken- en evangelisatiefonds van Beregújfalu. Dit Fonds wordt ondersteund uit de tienden, uit persoonlijke vrijwillige giften en uit de vrijwillige giften voor dit werk van onze zusterkerk van Opeinde, Friesland. Met de hulp van de gemeente uit Opeinde konden we het jeugdzendingswerk verdubbelen zoals dat ook in het verleden plaatsvond. Er kan een vrijwillige gift gegeven worden, maar dat wordt niet gedaan.

De Federatiekampen zijn een beetje anders financieel, maar de missiekampen werken op deze manier. Het is gratis voor de jongeren. Soms gebeurt het dat we tekortkomen. In dat geval betalen Erika en ik de evangelisatiekampen van onze persoonlijke verkoop/inkomsten.

Zie je iets veranderen met de kinderen tijdens de kampweek?

Ik zie dat ze de jeugdbijbelklas op school beginnen te bezoeken, en de cadet-jeugdbijeenkomsten die we hier maandelijks houden in Beregújfalu. En keer op keer vragen we hun Bijbel te lezen. We proberen hen dagelijks te sterken in contact met God.

Heeft u in het verleden ook deelgenomen aan een kampweek? Wil je een blijvende herinnering delen?

Mijn meest favoriete herinnering is altijd die wanneer een schoolkind of zijn/haar ouders komen bedanken, want dat was de eerste keer dat ik in een christelijk kamp kampeerde.

Wat zou je nog meer willen delen met Samarita’s supporters?

Ik zou willen delen dat zonder Samarita en de jongeren die de eerste keer (2016) kwamen werken naar Beregújfalu om het Conferentiecentrum te herbouwen, er hier geen kampen zouden zijn, geen jeugdbijeenkomsten en geen jeugdevangelisatie. Ik dank de Heere, dat Hij jullie hart bewoog om te komen en te helpen en een heel belangrijk onderdeel te zijn voor ons en de kinderen die hier in Beregújfalu kamperen.

Wat is je ervaring die graag wil delen over de activiteiten en de Bijbelstudie?

Mijn ervaring is dat we niet meer nodig hebben dan dat. Het is altijd goed en altijd nieuw.

Wat moeten wij (lezers van de Samarita-nieuwsbrief) weten over zomerkampen?

De nieuwe speeltoestellen, de schommel en de glijbaan die we via Samarita hebben gekregen en het paviljoen dat Samarita vorige keer (2019) voor je jeugd heeft gebouwd, was gewoon geweldig. De kinderen zijn er dol op!

Waar kijk je naar uit nu de kampweek achter je ligt?

Ik kijk ernaar uit dat God Zijn Woord zal zegenen in de jonge levens.

Wat heb je geleerd of wil je iets met ons delen?

Ik heb geleerd dat het niet gemakkelijk is om zoveel kampen en activiteiten te doen. Maar dit is de weg die we moeten volgen. Om te prediken, om het zaad van het Woord te verspreiden. En zegent altijd wat van Hem is en wat volgens zijn Woord is.

Wat vind je van het programma van deze week, welke programmaonderdelen vind je het leukst?

Ik houd het meest van het ontbijt met toewijding. Het doet me denken aan de huisgodsdienst. Het is een beetje hoe een christelijk gezin eruit zou moeten zien. En het is belangrijk dat de jeugd het ervaart en een christelijk perspectief heeft.

Bent u betrokken bij andere kerkelijke activiteiten?

In het gemeentelijk jeugdwerk, in het schooljeugdwerk en in het Calvinistische catechisatie. Als predikant probeer ik deze 3 steeds op elkaar af te stemmen.

Leest u regelmatig de Bijbel? En wat zegt de Bijbel tegen jou persoonlijk, wil je iets delen?

Ik zou graag nog eens willen delen dat er geen andere, geen betere, niet meer nieuwe is, alleen de Bijbel. God beloofde Zijn Woord te zegenen omdat het van Hem is. En wij zijn ook van Hem.